• 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 66
  • 77

Программа жөнүндө

«КАРАГАТ +» программасы

Негизги принцип жана программаны ишке ашыруу:

"КАРАГАТ+" программасы өзүн-өзү аныктоочу принциптерди көзгө алып, алгылыктуу экологиялык өндүрүү жана наркына кошулган баа чынжырчасына көмөктөшмөкчү. "КАРАГАТ+" базар экономикасын өздөштүрүү программасы потенциалды өнүктүрүүгө багытталат, башкача айтканда формалдуу жана формалдуу эмес окууларды өткөрүп турат (кесиптик окутуу курстары, тажрыйба алмашуу, модерлешкен сессияларды наркына кошулган баа чынжырчасынын катышуучулары менен чогуу өткөрүү). "КАРАГАТ+" программасы инновациялык фондту демилгелемекчи, бул рисктерди азайтууга жана ошондой эле келечек үчүн жарды базар шартын өндурүү үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүүгө шарт түзөт.

«КАРАГАТ+» программасынын  миссиясы:

Базар шартына багытталган диверсификацияланган өндүрүш жана сатып алуучулар (соода жана кайра иштетүүчү ишканалар) менен жакшыртылган мамилелер аркылуу Ысык-көл облусунун айыл тургундарынын экономикалык абалын жакшыртуу жана эмгек мигранттарынын санын азайтуу.

Программанын максаты жана башкы иш-чаралар:

Ысык-Көл облусунун дыйкандарынын(анын ичинде 30% жаштар жана аялдар) кирешелерин ички талап кылуучуларга мөмө-жемиштерди биргелешип сатуу жолу менен жогорулатуу, ошондой эле мөмө-жемиштердин экспортун жогорулатууну дыйкандардын өндуруу жана маркетинг жөндөмдөрун кесиптик билим жана тажрыйба алмашуу жолу менен ишке ашыруу.