АВЕП коомдук фонду Кумтор Голд Компаниясынын каржылоосу менен 2013-2018-жылдары Ысык-Кол облусунда КАРАГАТ+ долбоорун ийгиликтуу ишке ашырып келди.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

АВЕП коомдук фонду Кумтор Голд Компаниясынын каржылоосу менен 2013-2018-жылдары Ысык-Кол облусунда КАРАГАТ+ долбоорун ийгиликтуу ишке ашырып келди.
2018-жылдын, 20-декабрында Каракол шаарында долбоорду жыйынтыктоочу конференция откорулду.
Конференциянын максаты, КАРАГАТ+ долбоорунун аякташы менен, долбоор алкагында жетишкендиктерди жана Ысык-Кол облусунун фермерлерине тийгизген таасирин талкуулоо, ошондой эле долбоорду ишке ашырууда активдуу кызматташкан оноктошторго ыраазычылык билдируу.

Конференцияга:
1. Расмий коноктор – Кумтор, обла адм., райадм., АО
2. Оноктоштор – 3 КОЖ, Билим ОБ, ЦАРСИ, АМЭТиС, МКА, Айыл банк
3. Питомниктер Ассоциациясынын мучолору
4. Теплица иштетуучулор
5.ФТ лидерлери
6.АВЕПтин штаттык кызматкерлери, жалпы 55 адам катышты.