оз-ара комоктошуу топторун тузуу жана социалдык оноктоштук

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

19-апрелде Боконбаев айылында ОО Шооланын кызматкерлери фермерлер учун өз-ара комоктошуу топторун тузуу жана социалдык оноктоштук” деген теманын алкагында тренинг отулду.

Карагат+ проектисинде негизги компоненттердин бири бул -Айыл жерлеринде дыйкандардан түзүлгөн атайын топторду уюштуруу, мөмө-жемиштерди кабыл алуучу жайларды ачуу. Дыйкандар, алып сатуучулар жана кайра иштетүүчүлөр ортосундагы байланышты ыңгайлаштыруу.

Бул компонентти жогорку денгээлде иш жузуно ашыруу учун, азыркы учурда Ысык-Кол областы боюнча 10 айылында-20 фермердик топтор тузулду.Ал фермердик топтор момо-жемиш остурууго ынтызар,кызыкчылыгы бар фермерлерден турат. Проекттин алкагында фермерлерге практикалык сабак отуу учун атайын демонстрация аянтчалары уюштурулат. Азыркы учурда 10 фермер озулорунун огороддорунда демонстрация аянтчаларын уюштуруу иштери активдуу журуп турган мезгили. Ошондой эле фермерлер учун атайын даярдалган темалар боюнча окуулар жургузуло баштады. Кечээ жакында 19-апрелде Боконбаев айылында ОО Шооланын кызматкерлери фермерлер учун “Оз-ара комоктошуу топторун тузуу жана социалдык оноктоштук” деген теманын алкагында тренинг отулду. Алдыда фермердик топтор учун интеграциялык жолдор менен момо-жемиштерди остуруу жана айыл чарбадагы инновациялык методдор боюнча, ошондой эле дагы бир канча маанилуу, кызыктуу тренингдер алдыда.