“Карагат+” долбоорунун кыска моонотуу окуу программаларынын таасири.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

«КАРАГАТ+» программасынын негизги багыттарынын бири – бул кыска мөөнөттүү кесиптик билим берүү. Заманбап модулдук кесиптик окутуунун негизинде кыска мөөнөттүү «Карагат өстүрүүчү» жана “Теплица куруу, өсүмдүктү өстүрүүчү” программасы боюнча 2014-жылдын январь-июнь айларынын ичинде 19 окуу тайпасы уюштурулган.


Проект алкагында Ысык – Көл областынын “Билим” Жеке Менчик Окуу Борборунун жана үч Кесиптик Окуу Жайлар: №81 Бөкөнбаево айылы, №82 Ананьево айылы, №55 Барскоон айылындагы кесиптик окуу жайлардын базасында «Карагат өстүрүүчү» жана «Теплица куруу, өсүмдүк өстүрүүчү» программалары боюнча жалпысынан 247 бүтүрүүчү, анын ичинен 111 аял окуп бүтүшкөн.

  • «Карагат өстүрүүчү» программасына 8 тайпа уюштурулган: Бүтүрүүчүлөрдун саны баардыгы 95 (100%) угуучуну түздү, анын ичинен 41 (43%) аялдар окуп бүтүрүштү.
  • «Теплица куруу, өсүмүк өстүрүүчү» программасына 11 тайпа уюштурулган: Бүтүрүүчүлөрдүн саны баардыгы 152 (100%) угуучу түздү, ал эми анын ичинен 70 (46%) аялдар окуп бүтүрүштүү.

Кыска мөөнөттүү курстарынын угуучуларынын сабакка катышуусун жана мугалимдердин, мастерлердин сабакты сапатуу өтүүсүн аныктоо үчүн “АВЕП” Коомдук Фонду тарабынан “Мониторинг жана Коучинг концепциясы” иштелип чыккан. Концепциянын негизинде кыска мөөнөттүү курстарынын тайпалары уюштурулуп окуу процесси башталгандан тартып “АВЕП” КФ тарабынан мониторинг жана баалоо адиси системалуу сабактарга катышып, угуучуларынын сабакка катышуусун жана мугалимдер тарабынан окуу процессин туура уюштуруусу жана сапатуу билим беруусу аныкталып, коучинг - методикалык жардам көрсөтүлдү.
Окуу процессин эффективдуу өтүш үчүн мугалимдер Модулдук система менен, угуучуларга окуу элементтерин, жабдууларын, көргөзмө куралдарын, техникалык окуу куралдарын, эксперименталдуу участоктору аркылуу сабактарды уюштуруп өтүшкөн.