Сактоочу жайлар иштетуу насыясы иштөөдө

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

КАРАГАТ+ программасынын алкагында 2013-жылы беш сактоочу жай салынып фермерлерге насыя катары 5 жылдык мөөнөткө берилген. Быйылкы жылы ошол салынган сактоочу жайларды анализдөө, жана алардын техникалык жактан иликтөө үчүн атайын инженер – консультант менен келишим түзүлдү. Инженер-консультант менен бирдикте мурда салынып берилген сактоочу жайларды кыдырып чыгып, контейнердин ичине коюлган жылуулагычтар жана муздатуучу жабдууларды сапаты, кубаттулугу боюнча иликтелип өзүнүн чечимин берди.

КАРАГАТ+ программасы Саруу айылына жанылык алып келди.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Жети-Огуз районунун Саруу айылында «КАРАГАТ+» фермердик тобу 2013-жылдын март айынан ушул кунго чейин «КАРАГАТ+» долбоору менен иш алып барууда. Айылдарда топторду тузуу «ЦАРСИ» коомдук бирикмеси аркылуу иш алып барылууда. Саруу айылында 15 фермерден турган «Карагат+» фермердик тобу тузулгон.

Ысык-Көл облусунун фермерлерине Карагат+ программасынын тийгизген таасири.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

КАРАГАТ+ программасы Ысык-Көл облусунун комплекстуу өнүгүүсүнө салымын кошо турган долбоорлордун бири десек жанылышпайбыз. Себеби, ар бир дыйкандын же фермердин өздүк чарбасын тийиштүү денгээлде иштете турган болсо, үй бүлөөгө кирүүчү киреше да жогору болоору шексиз. Карагат+ программасынын алкагында Ысык-көл облусунун 3 кесиптик окуу жайларында жана бир окутуу борборунда фермерлер үчүн кыска мөөнөттүү окуу курстары уюштурулуп келет. Тактап айтканда Барскоондогу №55, Бөкөмбаеводогу №81, Ананьеводогу №82 кесиптик окуу жайларында жана Түптөгү «Билим» окутуу борборунда «Карагат өстүрүүчү» курсу 7 күндүк мөөнөт менен жана «теплица куруучу жана мөмө-жемиштерди өстүрүүчү» курсу 14 күндүк мөөнөт менен окутулууда.

Курстардын бүтуруучулорунун социалдык абалын изилдөө

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Бүтүрүүчүлөрдүн социалдык жана экономикалык жакырчылыктан чыгуусун изилдөө жана анализдөө үчүн АВЕП коомдук фонду тарабынан “Бүтүрүүчүлөрдү изилдөө” концепциясы иштелип чыккан. Концепциянын негизинде 2014-биринчи жарым жылдык окуу жылында январь-февраль айларында окуп бүткөн бүтүрүүчүлөргө гана изилдөө жүргүзүлгөн. 2014-окуу жылында бүтүрүүчүлөрдү изилдөөгө жалпысынан 49 угуучу (20% түзгөн), анын ичинен 20 (41%) аялдар катышкан. Бүтүрүүчүлөрдү изилдөөсүнүн натыйжаларын карап көрсөк, төмөнкү жыйынтыкка келебиз:

Окуу курстарынын таасирин аныктоо инструменти

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Кыска мөөнөттүк курстардын таасирин аныктоо максатында, бүтүрүүчүлөрдүн алган билим сапатын аныктоо үчүн “Базистик Баалоо” концепциясы “АВЕП” КФ тарабынан иштелип чыккан. Концепциянын негизинде окутулуп жаткан «Карагат өстүрүүчү» жана “Теплица куруу, өсүмдүктү өстүрүүчү” кесибинин бүтүрүүчүлөрүнүн окууга чейинки жана окуудан кийинки билим сапатын аныктоо үчүн базистик баалоо баардык 19 окуу тайпасына жүргүзүлдү 100% курстун катышуучулары катышты. Бул инструмент аркылуу угуучулардын алган билим сапатын, тренерлердин окуткан окуу процессинин сапатын, программанын эффективтүүлүгүн аныктаса болот.

“Карагат+” долбоорунун кыска моонотуу окуу программаларынын таасири.

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

«КАРАГАТ+» программасынын негизги багыттарынын бири – бул кыска мөөнөттүү кесиптик билим берүү. Заманбап модулдук кесиптик окутуунун негизинде кыска мөөнөттүү «Карагат өстүрүүчү» жана “Теплица куруу, өсүмдүктү өстүрүүчү” программасы боюнча 2014-жылдын январь-июнь айларынын ичинде 19 окуу тайпасы уюштурулган.

Кыргызстандык “Питомниктер ассоциациясы” Польшада

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Ысык-Көл облусун комплекстүү өнүктүрүү боюнча ири долбоорлордун бири болуп эсептелген “КАРАГАТ+” программасынын алкагында түзүлгөн “Питомниктер ассоциациясы” аймакты өнүктүрүүдө чоң салымын кошуп жатат десек болот. Ассоциация өзүнүн түзүлгөндүгүнө аз убакыт болгондугуна карабастан көл өрөөнүндө бир канча алгылыктуу иштери менен эл оозуна алынды.

Жаңы күнөсканалар курулууда

Автор: Super User. бөлүм Жаңылыктар

Ысык-Көл облусунун экономикасын комплекстүү өнүктүрүү КАРАГАТ+ программасы алкагында Күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүү долбоору 2013-жылынан баштап өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү улантып келе жатат. Программа Кумтөр тарабынан каржыланып, АВЕП коомдук фонду тарабынан ишке ашырылат. Күнөскана долбоорунун эн негизги максаты: Ысык-Көл облусунун тургундарын Күнөскана шартында жашылча-жемиштерди өстүрүүгө үйрөтүү аркылуу, уй-булө жетиштүүлүк абалын жакшыртуу жана жумушсуздукту жоюу болуп саналат.